Stichting Mixclubs

Stappenmethode

Individuele gesprekken

Het programma begint altijd met individuele gesprekken met de kinderen. Tijdens deze gesprekken staat verbinding centraal. Ook bespreken we wat de gedragsregels zijn en laten we deze door de kinderen onderschrijven.

Hulp vragen van echte ondernemers

Na het bepalen van een doel, brainstormen over wat er komt kijken bij het opzetten van het bedrijf en solliciteren voor een ‘baan’, volgt misschien wel het belangrijkste onderdeel: de kinderen benaderen ondernemers of ze langs mogen komen voor ondersteuning en advies. Zo leren de kinderen hoe ver ze komen door hulp te vragen en komen ze in contact met inspirerende rolmodellen.

Mooi eindevenement of -resultaat

Alle inzet en organisatie van de kinderen eindigt in een evenement zoals verkoop van hun spullen op een kerstevent van een ondernemersvereniging of een resultaat zoals de verkoop van hun spullen op een webshop. Het doel hiervan is meerledig: ten eerste het verdienen van geld en daarmee een succeservaring na hun harde werk en doorzetten. Ten tweede het gezien worden: ze hebben iets moois neergezet en dat wordt gezien door de wereld. Hun zelfvertrouwen en trots zijn op zichzelf groeit hiermee enorm. Bovendien geeft deze positieve ervaring hen vertrouwen in de wereld buiten hun eigen leefwereld.

Ondernemerschapsmedaille

 Het ondernermerschapsprogramma sluiten we altijd af met het uitreiken van een ondernemerschapsmedaille. Voor elk kind maken we een eigen speech en staan we stil bij mijlpalen en groei. Zo worden de kinderen zich extra bewust van wat ze zelf bereikt hebben. Ook de ouders van de kinderen zijn voor deze bijzondere gelegenheid uitgenodigd. We vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk bij het project betrokken zijn.

10 stappen:

1. Individuele gesprekken
2. Doel vaststellen (zoals Drievliet)
3. Begroting opstellen (hoeveel geld hebben we hiervoor nodig?)
4. Wat voor soort bedrijfje opzetten?
5. Brainstorm (wat komt er allemaal kijken bij het opzetten hiervan?)
6. Solliciteren / taakverdeling
7. Ondernemers benaderen voor hulp en advies
8. Opzetten bedrijfje
9. Uitvoeren bedrijfje / geld verdienen
10. Uitreiking ondernemerschapsmedaille

 

“Het programma sluiten we altijd af met het uitreiken van een ondernemersmedaille. Voor elk kind maken we een eigen speech en staan we stil bij mijlpalen en groei.”

Webshop >