Stichting Mixclubs

Succesfactoren

De basis: werken vanuit het hart

Wat voor ons bovenaan staat is werken vanuit het hart. Kinderen bereik je alleen wanneer je ze benadert vanuit je hart. Als kinderen deze connectie voelen, voelen ze zich veilig. Vanuit dit veilige en vertrouwde gevoel leren kinderen sneller nieuwe vaardigheden, mindset en gedrag. Ze durven eerder hun grenzen te verleggen.

Project met Mixclubs

Succesfactoren ondernemerschapsprogramma

● Veel persoonlijke aandacht
● Met onze energie zetten we kinderen aan
● Wij laten de kinderen geloven en voelen dat het ze gaat lukken en daardoor lukt het
● Duidelijke spelregels en commitment van de kinderen
● Aandacht voor sociaal-emotionele problemen
● Betrokkenheid van ouders
● Zichtbaarheid in de wijk (bijvoorbeeld door evenementen)

Succesfactoren Stichting Mixclubs

● Ruime ervaring met de doelgroep
● Gericht op een logisch samenhangend geheel van activiteiten en organisaties
● Doen wat we beloven
● Voor iedere situatie een oplossing
● Denken in mogelijkheden
● Uitgebreid netwerk
● Breed draagvlak

“Het programma sluiten we altijd af met het uitreiken van een ondernemersmedaille. Voor elk kind maken we een eigen speech en staan we stil bij mijlpalen en groei”

Webshop >