Stichting Mixclubs

Waarom Mixclubs

Waarom doen we dit?

Stichting Mixclubs wil de kansen van kinderen vergroten door middel van haar ondernemerschapsprogramma. Al het talent van de kinderen wordt naar boven gehaald en er wordt hen datgene meegegeven waarmee ze vol levensgeluk mee kunnen doen aan de maatschappij. Zo gaat talent én arbeidspotentieel niet verloren!

Wat doen we?

Stichting Mixclubs bevordert burgerschap en vermindert kansenongelijkheid bij kinderen. Dit doen we in de vorm van een ondernemerschapsprogramma waarbij kinderen een eigen bedrijfje opzetten om geld te verdienen voor een zelfgekozen doel. Om hun doel te bereiken vragen ze zelf hulp van ondernemers. 

Het resultaat

Tijdens het ondernemerschapsprogramma doen we een beroep op de soft skills van de kinderen waardoor ze zich beter staande kunnen houden in de wereld. De kinderen ervaren bijvoorbeeld hoe ver je komt als je hulp vraagt bij zaken waar je zelf geen ervaring mee hebt of waar je minder goed in bent.

We dagen ze uit om hun sociale vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen. Ook stimuleren we eigenaarschap, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Soft skills zijn vaardigheden die je nodig hebt om je in deze 21ste eeuw staande te houden.

Kinderen maken kennis met ondernemerschap als way of life. Op deze manier kunnen ze vanuit interne motivatie en met veel plezier meedoen aan de maatschappij. 

Mixclubs

“Het programma sluiten we altijd af met het uitreiken van een ondernemersmedaille. Voor elk kind maken we een eigen speech en staan we stil bij mijlpalen en groei”

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op:
elles@mixclubs.nl
06 – 509 594 75

Webshop >