Stichting Mixclubs

Verantwoording & ANBI

Contactgegevens Stichting Mix

Flevoweg 11B
2318 BZ Leiden

(06)50959475
info@mixclubs.nl


Fiscaal nummer

(RSIN)8594.89.243

KVK.nr.

73366455

 

ANBI

Stichting Mix heeft een ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is gericht op het bijdragen aan het algemeen nut en niet op het maken van winst.

Voor donateurs leveren giften aan een ANBI belastingvoordeel op. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

De belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Zo moet er een duidelijke doelstelling en een onafhankelijk bestuur zijn, voor ieder jaar een jaarverslag en -rekening opgemaakt worden en een beleidsplan opgesteld zijn.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Mix is zoveel mogelijk kinderen en volwassenen in een achterstandssituatie laten meedoen aan de wereld door middel van het aanleren van een ondernemende houding en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Mix bestaat uit Sjaak Scheffer (voorzitter), Annick Dezitter (penningmeester) en Joke Busschots (secretaris). Zij ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Mix volgt de CAO Sociaal Werk. 

Publicaties

Beleidsplan

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Webshop >